ZDARZENIA TRAUMATYCZNE

By nieść pomoc i wsparcie w obliczu tragedii

1. WYSŁUCHAJ - i tylko wysłuchaj, nie dawaj rad, nie pouczaj, nie racjonalizuj zdarzenia.

2. WESPRZYJ JEŚLI MOŻESZ – czasem potrzebna jest pomoc formalna przy załatwianiu spraw urzędowych, czasem potrzebna jest pomoc rzeczowa, a czasem materialna. W zależności od twoich możliwości daj to, czego potrzebuje osoba w trudnej sytuacji. Gdy nie możesz sam nieść pomocy, nie połączony emocjonalnie z sytuacją, masz zdolność racjonalnego myślenia. Poszukaj instytucji lub stowarzyszenia, czy osoby prywatnej, które niosą pomoc – napisz na kartce dane i przekaż. Gdy minie pierwszy szok związany ze zdarzeniem trudnym, osoba doświadczająca cierpienia może zechce skorzystać z formalnej pomocy, by szybciej wrócić do psychicznej równowagi.

3. MYŚL - CO MÓWISZ – słowa ranią, nawet wypowiadane w dobrej wierze, w sytuacji dramatycznej zapadają na dłużej w sercu, stając się wtórnym czynnikiem cierpienia. Jeszcze będziesz miała dziecko – wytarty frazes skierowany do kobiety, która poroniła, jest zaprzeczeniem cierpienia, które się w niej rozgrywa. Jeszcze ułożysz sobie życie, te słowa bezmyślnie kierujemy do osoby młodej, która świeżo owdowiała lub jest w trakcie rozwodu. Twoja matka była już taka stara – racjonalizacja w przypadku śmierci najbliższego człowieka to nietakt. Lepiej, że umarło, niż gdyby miało żyć chore – dla rodziców dziecko jest najważniejszą istotą, nie ma znaczenia czy jest zdrowe, czy niepełnosprawne, jego śmierć jest największa tragedią ludzkiego życia.

4. AKCEPTUJ UCZUCIA I EMOCJE - nie doświadczając zdarzenia trudnego, nie wiemy tak naprawdę jak sami zachowalibyśmy się w danej sytuacji. Dlatego też okaż szacunek dla sposobu w jaki inny człowiek przeżywa swoje cierpienie. Zaakceptuj emocje i pojawiające się uczucia. Daj prawo by istniały, okaż aprobatę dla sposobu w jaki ten człowiek przeżywa swoją tragedię. Nie odwracaj uwagi, nie zabawiaj, nie organizuj pocieszania na siłę. Jeżeli stan emocjonalny osoby wzbudza twój poważny niepokój skontaktuj się z profesjonalistą by uzyskać informacje dotyczącą fachowej pomocy.