zespol aspergera - przedszkole

ZESPÓŁ ASPERGERA - warsztatowa forma szkolenia

Problemy i trudności niepowodzeń przedszkolnych w kontekście dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi stają się obecnie wielkim wyzwaniem dla osób związanych z edukacją formalną zaczynając od żłobka, a na szkole średniej kończąc. Z uwagi na stale rosnącą liczbę dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jak autyzm, zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwojowe - zrozumienie zaburzenia oraz dostarczenie adekwatnej do specyficznych potrzeb pomocy i wsparcia, staje się kluczowym w procesie edukacji przedszkolnej.

rehabilitacja przez zabawe

ARTETERAPIA PIĘCIU ZMYSŁÓW - warsztatowa forma szkolenia

Wspomaganie rozwoju dziecka, czy praca z deficytami, które manifestuje przez zachowania trudne, to wyzwania, którym sprostać muszą współcześnie - pedagodzy. Adekwatne zaspokojenie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym związane jest z koniecznością stosowania skutecznych i przyjaznych metod pracy z dzieckiem. Arteterapia pięciu zmysłów, to szkolenie w formie warsztatowej. Skoncentrowane jest na przekazaniu kompleksowej wiedzy dotyczącej stymulacji rozwoju dziecka z wykorzystaniem narzędzi arteterapeutycznych w rozwoju procesów poznawczych, społecznych i emocjonalnych dziecka w wieku przedszkolnym.

przedszkole

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów i terapeutów przedszkolnych. Praca w placówkach oświatowych związana jest z rozlicznymi interakcjami społecznymi zaczynając od dzieci, współpracowników, dyrektora placówki i opiekunów dziecka. Z uwagi na intensywność oraz długi czas trwania relacji naznaczona jest ona sytuacjami wymagającymi od pedagoga wysokich kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

okładka ksiazki

PRZEDSZKOLAK Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest nadrzędnym celem każdego pedagoga, nie zawsze proces ten przebiega harmonijnie, z uwagi na lawinowo rosnącą liczbę dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych.