okładka wychowanie przez zabawe

ZESPÓŁ ASPERGERA - warsztatowa forma szkolenia

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy w procesie edukacji mają kontakt z dziećmi z diagnozą zespół Aspergera. Zaburzenie klasyfikowane jako zaburzenie ze spektrum autyzmu, jest jednym z najbardziej niezrozumianych i niepoznanych zaburzeń rozwojowych, coraz częściej diagnozowanych w Polsce.

okładka wychowanie przez zabawe

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA - warsztatowa forma szkolenia

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Praca w placówkach oświatowych związana jest z rozlicznymi interakcjami społecznymi. Najwięcej trudności wielu pedagogom, czy nauczycielom sprawiają rozmowy z rodzicami ucznia sprawiającego problemy wychowawcze lub, gdy przekazanie informacji związane jest ze zdarzeniami trudnymi w szkole. Umiejętności merytoryczne grona pedagogicznego wzbogacone być powinny o wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne.

okładka wychowanie przez zabawe

TRUDNY Z UCZEŃ - warsztatowa forma szkolenia

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy w procesie edukacji mają kontakt z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze i edukacyjne, a których podłożem są zaburzenia neurorozwojowe w tym zaburzenia integracji sensorycznej.