logo strony

Strefa kobiety

Kim jest kobieta, jaka powinna być, jakie funkcje ma pełnić w swoim życiu, co wypada, a co nie wypada kobiecie. Jaki jest cel jej istnienia, jaką postawę wobec życia powinna przejawiać. Rozliczne poradniki, prace naukowe usiłują wtłoczyć kobietę we wzorce stworzone dla określonych celów z góry zakładając, iż od jej postawy i zachowań zależeć będzie szczęście małżeńskie, sukces dzieci i atmosfera w domu, pracy itp... Stworzono wzorzec idealnej kobiety, a taka nie istnieje. Każda jest wyjątkowa, każda nosi w sobie określone możliwości, talenty, realizuje się w rolach, które chce pełnić, lub do których zostaje zmuszona. Narzucone społeczne wzorce, kultywowane od pokoleń postawy, silna presja społeczna, stygmatyzacja inności sprawia, iż kobieta która chce być sobą, wyrażając otwarcie swoje uczucia, emocje i potrzeby, żyjąc realizując swoje pasje - bywa nie rzadko napiętnowana społecznie.

Narzucone społeczne wzorce, kultywowane od pokoleń postawy, silna presja społeczna, stygmatyzacja inności sprawia, iż kobieta która chce być sobą, wyrażając otwarcie swoje uczucia, emocje i potrzeby, żyjąc realizując swoje pasje - bywa nie rzadko napiętnowana społecznie.

Od urodzenia dostaje jasny przekaz, że ma się „poświęcać”, dla dobra dzieci, dla dobra rodziny. Uczona posłusznego wykonywania wszystkich prac domowych, często wyrasta w poczuciu życiowej bezradności. Tylko nieliczna grupa kobiet, wyzwala się spod presji społecznego wzorca, z ogromnym trudem budując swoje szczęście, w oparciu o własne potrzeby i aspiracje. Zmiany w świadomości społecznej i rozpowszechnienie praw kobiet choć postępują, to proces ten na przestrzeni stuleci nie przeszedł takiej transformacji jak choćby mechanizacja naszej codzienności.