logo strony

e-lerning, e-szkolenia, e-edukacja, e-warsztaty ...

AKSON to znak firmowy wysokiej jakości materiałów merytorycznym w praktycznym ujęciu. Moje osobiste zaangażowanie podczas całego procesu szkoleniowo - warsztatowego gwarantuje wsparcie i pomoc w obszarze tematyki szkolenia, jak również w aspekcie prywatnym.

E-lerning z AKSON to droga ku lekkości życia i pracy.

E-szkolenia to możliwość rzeczywistego nabycia umiejętności praktycznych. Podstawą e-lerningu organizowanego przez AKSON jest nasz codzienny wzajemny kontakt, bez wymiany doświadczeń, poglądów, pracy nad konkretnymi przypadkami, wiedza merytoryczna bywa mało użyteczna. A to czego na prawdę pragnę, to zmiany jakości życia dzieci, lekkości i radości z pracy pedagogów i nauczycieli.

AKSON to inna jakość szkolenia, bo proces ten wymaga uważności na dziecko, jego rodzinę pochodzenia, lecz ważnym, jak nie najważniejszym eelementem jest Pedagog, Nauczyciel, Terapeuta, który potrzebuje wsparcia, docenienia, szacunku dla wyzwań, jakie niesie nie sobą jego osobisto zawodowe życie.

Unikatowość szkoleń e-elerningowych wynika z ich wysokiej jakości, otrzymują Państwo:

  • materiały szkoleniowe
  • projekty rozwijające poczucie własnej wartości
  • propozycje scenariuszy zajęć i zabaw do grupowej i indywidualnej pracy z dzieckiem trudnym w odniesieniu do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia
  • ćwiczenia coachingowe dotyczące budowania poczucia własnej wartości pracy pedagoga
  • wsparcie i pomoc przez cały okres warsztatów w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z tematyką szkolenia
  • wsparcie pedagogiczno – coachingowe dla pedagogów i nauczycieli